• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Tradycja Olimpijska"
    KRS 0000202950

-Wspieranie działalności sportowej organizacji sportowych,
-fundowanie stypendiów dla młodych sportowców,
-finansowanie udziału sportowców w zawodach sportowych,
-wspieranie finansowe dawnych działaczy i sportowców znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
-wspieranie finansowe organizacji sportowych w utrzymaniu i eksploatacji obiektów sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.