• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie
    KRS 0000203249

Misja
Integracja. Wzajemna pomoc materialna i moralna. Podtrzymywanie duchowej łączności pomiędzy wychowankami szkoły rozproszonymi na obszarze całej Polski. Wspieranie młodzieży uczącej się w szkołach Vetterów. Prowadzenie pracy kulturalno - oświatowej. Udzielanie jak najdalej idącej pomocy szkołom mieszczącym się w gmachach im. A. i J. Vetterów w Lublinie kontynuujących tradycję szkół Vetterów.

Prowadzone działania
Zorganizowano obchody 128 rocznicy istnienia Szkoły. Powołano Komitet Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego pt. "Vetterowska Brać". Wydano i rozesłano do członków Stowarzyszenia dwa numery informatora. Zorganizowano spotkanie noworoczne. Zorganizowano konkurs dla uczniów na najlepsze prace maturalne z języka polskiego. Odsłonięto w Szkole tablicę pamiątkową poświęconą ppkł. J. Radomskiemu - pseudonim "Kowal", wychowankowi Szkoły Handlowej im. Vetterów rocznik 1928, dowódcy piechoty dywersyjnej 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Ustalono a następnie odbyto uroczystości obchodów 130 rocznicy istnienia Szkół Vetterów, w której wzięło udział ponad 600 członków Stowarzyszenia i wychowanków szkoły. Zorganizowano konkurs "Moje wspomnienia ze Szkół Vetterów" z nagrodami. Odbyła się wystawa malarska wychowanków Szkół Vetterów oraz dorobku Szkół Vetterów w latach 1866 - 1996. Wydano monografię "Nauczyciele Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie 1866-1996, którzy przeszli do historii Szkół Vetterów".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.