• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski
    KRS 0000203599

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest:
-ograniczanie bezrobocia i jego skutków głównie poprzez reorientację zawodową pracowników metodą "Quick Start",
-stwarzanie warunków zatrudnienia absolwentów szkół i uczelni,
-rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych (na terenie działania Stowarzyszenia),
-inne działania mające na celu poprawę ekonomiczną i gospodarczą regionów Śląska i Małopolski.

Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się przez:
-pomoc dla grup społecznych w uzyskaniu zatrudnienia lub w samo zatrudnieniu,
-wspieranie władz samorządowych i lokalnych instytucji rozwoju gospodarczego w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości,
-współpracę z programami, fundacjami, stowarzyszeniami i komisjami w kraju i za granicą w zakresie ograniczenia bezrobocia oraz rozwoju ekonomicznego,
-realizowanie programów szkoleniowych z dziedziny przedsiębiorczości, poprawy konkurencji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz pomocy dla zwalnianych pracowników,
-kontynuację działań podjętych przez Program Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy USA działającego w Polsce do połowy 2000-ego roku,
-organizację oraz współorganizację targów inicjatyw gospodarczych i targów prac.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.