• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
    KRS 0000203707

Misja:
Działania na rzecz poznania historii ziemi gubińskiej i miasta Gubina, integracja mieszkańców Gubina na rzecz utworzenia izby muzealnej a następnie muzeum, rozwijania współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Integrowanie działań mieszkańców Gubina i Guben w ramach Euromiasta, kształtowanie poczucia związku z regionem mieszkańców ziemi gubińskiej.

Prowadzone działania:
Współpraca z organizatorami Wiosny nad Nysą. Współpraca ze szkołami w celu poznania i pokazania dziejów Ziemi Gubińskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.