• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych "Widnokrąg"
    KRS 0000203930

Misją naszego Stowarzyszenia jest:
Upowszechnianie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych.
Wspieranie rozwoju kultury i sztuki osób niepełnosprawnych w szczególności dzieci i młodzieży.
Integracja międzynarodowych i polskich środowisk kulturalnych.
Reprezentowanie zintegrowanych środowisk kulturalnych wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji społecznych i zawodowych, krajowych oraz międzynarodowych.
Inicjowanie i wspieranie działań i inwestycji w zakresie upowszechniania kultury i sztuki osób niepełnosprawnych.
Dążenie do likwidowania barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy grupami niepełnosprawnych, a innymi grupami społecznymi.
Tworzenie warunków do pełnego włączania osób niepełnosprawnych w lokalne środowiska społeczne.
Prowadzenie działalności mającej na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zajmującym się szeroko pojętą twórczością działalności pomocowej i charytatywnej.

Prowadzone działania:
Zajmujemy się niepełnosprawnymi artystami. Szczególnie skupiamy się wokół osób niewidzących i niedowidzących.
Na co dzień pracujemy z grupą dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych z Wrocławia. Organizujemy ogólnopolskie koncerty, przeglądy, festiwale promujące niepełnosprawnych artystów. Nagrywamy płyty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.