• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Kolejowych "Pomoc" z siedzibą w Lesznie
    KRS 0000203999

Prowadzone działania
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i kolejowych oraz ich rodzinom na polu zdrowotnym, psychologicznym, prawnym, rzeczowym, finansowym, itp. na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie obecnie skupia się głównie na udzielaniu pomocy prawnej i psychologicznej, nadto współpracuje z organizacjami z całego kraju - m. in. z Fundacją Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Warszawie

Liczymy na zainteresowanie ze strony osób prywatnych i firm, skłonnych poświęcić swój czas i pieniądze na szczytny cel - pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i kolejowych oraz ich rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.