• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjno - Pomocowe "Empatia"
    KRS 0000204290

Misja
Propagowanie zastępczej rodzinnej formy opieki nad dzieckiem osieroconym.
Szkolenie rodzin zastępczych.
Integracja rodzin zastępczych.
Organizowanie wypoczynku letniego dla rodzin zastępczych.
Pomoc rodzinom w potrzebie.
Praca z rodziną dysfunkcyjną.
Pomoc prawna, psychologiczna, socjalna.
Wdrażanie nowych metod pracy socjalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.