• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki (SPKiN)
    KRS 0000204322

Prowadzone działania
Do celów Stowarzyszenia należą inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia, szerzenie wzajemnego zrozumienia; troska o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycje kultury chrześcijańskiej.

Większość działań prowadzonych przez SPKiN realizujemy w ramach dwóch projektów stałych
- Dla młodzieży akademickiej utworzono Ośrodek Akademicki "Przy Filtrowej" z siedzibą przy ul. Filtrowej 27, gmina Ochota w Warszawie (www.filtrowa.waw.pl). Ośrodek "Przy Filtrowej" działa od początku działalności naszego Stowarzyszenia.
- Dla rozwoju działań skierowanych do młodzieży szkolnej w wieku od 10 do 18 lat, w 1998 r. powołano do życia Klub Potok, którego siedziba mieści się obecnie w dzielnicy Mokotów przy ul. Ikara 6 (www.potok.waw.pl).

Każda z tych inicjatyw dysponuje szerokim wachlarzem ciekawych propozycji - kulturalnych, wychowawczych, formacyjnych i innych - adresowanych do młodzieży. Organizujemy spotkania, warsztaty, wyjazdy oraz wolontariat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.