• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem z Dzieckiem"
    KRS 0000204556

Misja:
Objęcie patronatem dzieci od 0 do 6 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci specjalnej troski wychowujących się w rodzinach niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym oraz rodzin wychowujących dzieci adoptowane lub objęte zastępczą formą wychowania rodzinnego.

Prowadzone działania:
Program wsparcia rodzin wychowujących małe dziecko na terenie Wrocławia, prowadzenie szkoleń praktycznych dla studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej i medycyny.
Poradnictwo rodzinne dla rodzin biologicznych, adopcyjnych, zastępczych.
Regulowanie sytuacji prawnej, ochrona praw dziecka.
Realizacja zadania: prowadzenia Dziecięcego Domu we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2, powierzonego i dotowanego przez Miasto-Wrocław, w okresie od marca 2007r. Do 31.12.2012r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.