• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
    KRS 0000204629

Celem fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez wspieranie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Do głównych celów fundacji należy:
- dbanie o dobry klimat społeczny wokół prowadzonej inwestycji mający utwierdzić władze centralne i wojewódzkie w zamiarze jak najszybszego zakończenia budowy;
- wspieranie i podejmowanie inicjatyw, które zmierzać będą do zakończenia inwestycji i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny;
- stymulowanie rozwoju bazy materialnej;
- finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej;
- finansowanie prowadzonych przez Szpital programów celowych dla mieszkańców regionu działalności fundatorów;
- upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych;
- wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

Prowadzone działania:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. W czasie swojej działalności przekazaliśmy sprzęt o wartości ponad 430 000 zł.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.