• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wielspin - Reha
    KRS 0000204783

Celem Fundacji jest:
1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, tj.:
1) organizacja turnusów rehabilitacyjnych, w tym wzbogaconych programami dodatkowymi obejmującymi:
a) rozwijanie umiejętności samodzielnego życia oraz wymianę doświadczeń życiowych
b) kreowanie i rozwijanie umiejętności osobistych, np. w malarstwie, rzeźbie, pracach ręcznych, prozie, poezji, w obsłudze komputera, nauki jazdy samochodem oprzyrządowanym, itp.
2) prowadzenie wczesnej rehabilitacji dzieci i młodzieży po leczeniu szpitalnym oraz z mózgowym porażeniem
3) organizacja różnych form rehabilitacji oraz wypoczynku z odnową biologiczną i hipoterapią
4) prowadzenie szkoleń

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.