• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Elektrowni Rybnik
    KRS 0000204954

Misja
Zakres działalności Fundacji Elektrowni Rybnik jest szeroki i wielopłaszczyznowy. Obejmuje zarówno ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, jak i działania oświatowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe.
Główny nacisk kładzie się stale na pomoc osobom, które w różny sposób nie domagają zdrowotnie czy sprawnościowo. Realizacja tych założeń ma swoje przełożenie na konkretne działania ,takie jak: dofinansowywanie zajęć hipoterapii; prowadzenie sekcji pływackiej dla niepełnosprawnych; specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne. Zawsze chętnie udostępniane są pływalnie i inne obiekty osobom, którym korzystanie z nich przynosi ulgę w cierpieniu i daje wiele satysfakcji. Cały kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny został przystosowany odpowiednio do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki temu bez żadnych ograniczeń mogą w pełni korzystać z zabiegów, konsultacji i terapii.
Innymi, nie mniej istotnymi sferami, w których Fundacja Elektrowni Rybnik realizuje swą misję są edukacja, oświata oraz kultura.
Poprzez rozwój zainteresowań, pasji oraz często ukrytych zdolności, staramy się kształtować i wychowywać dzieci i młodzież. Z jednej strony pozwala to zminimalizować patologie, dla których podatny grunt stanowią dzieci blokowisk. Zbyt wiele wolnego, niezagospodarowanego czasu, brak opieki, często prowadzą do szukania rozrywki we wszelkiego rodzaju używkach, co nierzadko znajduje swój finał w wejściu na drogę przestępczą. Dlatego też, prowadzimy szereg zróżnicowanych zajęć, warsztatów, grup artystycznych i naukowych, dla dzieci i młodzieży. Inny aspekt tej działalności polega na rozbudzaniu talentów, umiejętności, odpowiednim ich ukierunkowaniu, tak by ułatwić naszym podopiecznym start w dorosłe, samodzielne życie .
Niezwykle istotnym czynnikiem dla pełnego rozwoju osobowości jest wrażliwość na kulturę, sztukę a także aktywność fizyczna.
Z tej też przyczyny organizujemy wiele przedsięwzięć o charakterze sportowo- artystycznym. Tak też konstruujemy ofertę, by osoby o różnorakich zainteresowaniach, w każdym przedziale wiekowym mogły wybrać coś szczególnego dla siebie.

Prowadzone działania
1.SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
- przygotowanie do matury z języka angielskiego do egzaminu ustnego
- język angielski dla dzieci od zerówki do 4 klasy szkoły podstawowej
- język angielski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- przygotowanie do matury z języka niemieckiego do egzaminu ustnego
- język niemiecki dla dzieci od zerówki do 4 klasy szkoły podstawowej
- język niemiecki dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- przygotowanie do matury z języka francuskiego do egzaminu ustnego
- język francuski dla dzieci od zerówki do 4 klasy szkoły podstawowej
- język francuski dla początkujących,średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- przygotowanie do matury z języka włoskiego do egzaminu ustnego
- język włoski dla dzieci od zerówki do 4 klasy szkoły podstawowej
- język włoski dla początkujących,średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- przygotowanie do matury z języka rosyjskiego do egzaminu ustnego
- język rosyjski dla dzieci od zerówki do 4 klasy szkoły podstawowej
- język rosyjski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- nauczanie indywidualne
- kursy na zlecenie firm,poziom zaawansowania, tematyka oraz czas spotkań do uzgodnienia
3.KURSY PRZYGOTOWAWCZE
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, :wykłady, ćwiczenia, konsultacje
- przygotowanie do testów egzaminacyjnych ( humanistycznego i matematyczno- przyrodniczego )kończących gimnazjum tzw. mała matura
- korepetycje z języka polskiego i matematyki z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego
- kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych do wyższych szkół plastycznych i na architekturę
4.KURSY
- języka migowego
- rysunku i malarstwa
5.LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA dla dzieci i dorosłych
6.GIMNASTYKA MÓZGU dla dzieci i dorosłych
7.CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ
- nauka gry na keybordzie
- nauka gry na fortepianie
- nauka gry na gitarze
- nauka gry na gitarze elektrycznej
-nauka gry na skrzypcach
- lekcje śpiewu
- grupa wokalna
- zespół organowy (keybordy)
8.SZKOŁA TAŃCA SALSA
- kursy tańca towarzyskiego dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych
- kursy tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych

10.WARSZTATY ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
11.WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
12.CENTRUM EDUKACJI TANECZNEJ
- dziecięcy zespół tańca nowoczesnego: ARTIS, FUZJA, PROMYK, SMYK
- grupa BREAKDANCE
- TEATR TAŃCA NAVRAS
- Grupa Tańca Współczesne WAHADŁO
13.PRACOWNIA PLASTYCZNA FASCYNACJE
14.CENTRUM MODELARSTWA
- pracownia modeli latawców
15.KOŁO AKWARYSTYCZNE
16.KOŁO KOLEJEK MINIATUROWYCH H0
17.FILOZOFIA
18.BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI RYBNICKIEJ
19.SPORT I REKREACJA dla młodzieży starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej, licealnej
20.GRY I ZABAWY DLA NAJMŁODSZYCH OD 4 DO 9 LAT
21.KLUB FOTOGRAFICZNY „Format", PRACOWNIA I STUDIO
22.CENTRUM DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH, LITERACKICH, TEATRALNYCH
- klub literacki (akcje i działania literackie)
23.RYBNICKI MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY „ZALEW KULTURY"
- Klub plastyczny (akcje i działania plastyczne)
- Młodzieżowa Grupa Teatralna Z NAZWĄ
- Autorski Teatr Plastyczny Mariana Bednarka
- Kabaret NOŁ NEJM, Kabaret MŁODYCH PANÓW, Kabaret Chwilowo Kaloryfer,
24.KOŁO PIELĘGNACJI ROŚLIN
26.FITNESS CLUB
27.SIŁOWNIA
28.AQUA AEROBIK
29.KUNDALINI YOGA
30.BASEN DUŻY
Nauka pływania dla dorosłych
Nauka pływania dla dzieci powyżej 3 do 5 lat
Amatorska sekcja pływacka
31.BASEN MAŁY
Nauka pływania dla dzieci od 3 miesiąca do 3 lat
Nauka pływania dla dzieci w wieku powyżej 7 lat
32.SAUNA
33.REHABILITACJA
a) Fizykoterapia (inhalacje ,sollux ,elektroterapia, magnetoterapia ,laser ,krioterapia ,stymulacje ,ultradźwięki ,terapia skojarzona, masaż oscylacyjny)
b) Hydroterapia (masaż podwodny częściowy ,masaż podwodny nóg ,masaż wirowy ,kąpiel perełkowa ,bicze szkockie )
c) Masaż suchy (częściowy, kręgosłupa, kończyn dolnych ,kończyna dolna i górna ,techniki specjalistyczne ,całościowy ).
d) Kinezyterapia (gimnastyka usprawniająca, gimnastyka indywidualna z terapeutą ,gimnastyka korekcyjna ,gimnastyka korekcyjna, bieżnia ,cykloergometr)
e) Odnowa biologiczna
34.GROTA SOLNA
35.SAUNA NA PODCZERWIEŃ
36.VACUMED
37.HIPOTERAPIA
38.SEKCJE SPORTOWE
Tenis ziemny
Sekcja biegów długodystansowych
Sekcja turystyki górskiej
Sekcja pływacka (amatorska)
Sekcja Bowlingowa
Sekcja Kolarska
39.IMPREZY MASOWE:
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej
Rybnicki Festiwal Fotografii
Festiwal Sztuki Teatralnej
Międzynarodowy Plener Malarski
Rybnicka Jesień Kabaretowa
Konkurs Sztuki im. Vincenta van Gogha
Pojedynek Artystyczny na Słowa
Festiwal Tańca
LARMO - comiesięczna impreza kabaretowa
Prezentacja Poezji Wizualnej

Cykliczne konkursy dla dzieci i młodzieży oraz widowiska teatralno-estradowe

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.