• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
    KRS 0000204972

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej będąc organizacją OPP non-profit nie zarabia własnych funduszy, a działa dzięki wsparciu z dotacji czy środków z 1%.
ZTRP głównie skupia się na podtrzymaniu i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej.
Stowarzyszenie nasze bierze aktywny udział w promocji odmienności kulturowej w społeczeństwie polskim oraz w działaniach na rzecz szerzenia tolerancji kulturowej. Z uwagi na zdarzenia o charakterze ksenofobicznym konieczna jest intensyfikacja aktywności Związku w tej newralgicznej kwestii zarówno poprzez działania promocyjne (wizerunkowe), jak również poprzez współpracę z innymi mniejszościami, organami władzy centralnej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
Ponadto, Związek Tatarów RP w dalszym ciągu planuje rozwijać się w sferze działalności w mediach i Internecie poprzez prowadzenie i ulepszanie strony internetowej, co z kolei pozwoli na lepszy kontakt z dotychczasowymi sympatykami, stale rosnącą liczbą osób sympatyzujących i poszukujących swych korzeni w "tatarskości".
Wszelkie środki z 1% umożliwią funkcjonowanie Rady Centralnej Związku Tatarów RP oraz pozwolą na poprawę standardu pracy jego oddziałów terenowych. Będzie lepsze zarządzanie realizowanymi zadaniami na rzecz środowiska mniejszości tatarskiej jak np. letnie obozy integracyjne dla młodzieży czy Festiwal Kultury Tatarskiej.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.