• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
    KRS 0000205237

Misja
Rozwój Oddziału Neurologicznego.
Edukacja personelu; kursy, szkolenia.

Prowadzone działania
Odbiorcy: pacjenci oddziału, personel.
Stowarzyszenie ma charakter lokalny, skala jego działań jest także lokalna i takie jest zamierzenie założycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.