• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej
    KRS 0000205285

Misja
Popularyzowanie i dokumentowanie faktografii związanej z wysiedleniem mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego z domów i mieszkań oraz ich okupacyjnych dziejów i przeżyć wojennych. Ewidencjonowanie i szacunek strat poniesionych przez wysiedlonych w wyniku utraty przez nich mienia, dobytku i zdrowia. Wzmacnianie więzi koleżeńskiej i wzajemnej współpracy członków Związku. Roztaczanie opieki w dziedzinie socjalnej i bytowej nad członkami Związku i pozostałymi po nich rodzinami.

Prowadzone działania
Reprezentowanie interesów osób zrzeszonych w Związku - wysiedlonych i osadzonych w obozach przesiedleńczych w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim. Niesienie pomocy przy organizowaniu opieki medycznej. Organizowanie rocznicowych mszy świętych. Gromadzenie materiałów do monografii wysiedleń. Prowadzenie kroniki i kalendarium związkowego. Organizowanie dożywiania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.