• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Nauka i Praca" Sióstr Imienia Jezus
    KRS 0000205562

Fundacja ma na celu wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Zadaniem Fundacji jest gromadzenie środków na pomoc finansową i rzeczową uczniom wymagającym wsparcia finansowego, udzielanie stypendiów, opłacanie wyżywienia, wycieczek, obozów jak również wspieranie rozbudowy i wyposażenia bazy szkół takich, jak: finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych i dofinansowanie remontu budynku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.