• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie "Castellum"
    KRS 0000205632

Nasze stowarzyszenie powstało w 2004 roku. Skupia miłośników zamku w Chudowie (w większości mieszkańców Gminy Gierałtowice).
W 2005 roku, dzięki pozyskanym środkom, byliśmy głównym organizatorem jubileuszu 700-lecia Chudowa. Zorganizowaliśmy także (w ramach programu "Działaj Lokalnie") letnie warsztaty teatralne na zamku w Chudowie dla dzieci z terenu Gminy Gierałtowice. Przede wszystkim jednak wsparliśmy prace rekonstrukcyjne w zamku (sfinansowaliśmy wykonanie jednej z podłóg zrekonstruowanej wieży zamku w Chudowie).
Nasza działalność nie ogranicza się jednak jedynie do chudowskiego zamku. W 2005 roku wsparliśmy również prace prowadzone przy średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry oraz ruinach zamku w Owieśnie koło Dzierżoniowa i ruinach pałacu opackiego w Wierzbnej koło Świdnicy.
W 2006 roku dofinansowaliśmy budowę balustrad w wieży zamkowej w Chudowie, a także pokryliśmy część kosztów funkcjonowania samego muzeum (ogrzewanie wieży). Wolontariusze z naszego Stowarzyszenia brali aktywny udział w organizacji VII Jarmarku Średniowiecznego na Zamku w Chudowie oraz III Przeglądu Tańca Dawnego PAWANA’2006, który odbył się we Wrocławiu i Wierzbnej. Wsparliśmy również odbudowę dachu na pałacu opackim we Wierzbnej koło Świdnicy, konserwację średniowiecznych malowideł ściennych w wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry oraz prace porządkowe w ruinach zamku w Owieśnie koło Dzierżoniowa.
W 2007 roku dofinansowaliśmy ogrzewanie Muzeum Zamku w Chudowie oraz konserwacji tynków i drewnianych portali II pietra średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry.
W roku 2008 podjęto decyzję o skupieniu się na działalności muzealnej - w latach 2008-2013 Stowarzyszenie dofinansowywało więc przede wszystkim utrzymanie muzeum zamku w Chudowie (zapłata za energię elektryczną w muzeum) oraz muzeum wieży książęcej w Siedlęcinie (głównie rozbudowę wystawy archeologicznej).
Podobne zadania zaplanowane sa w roku 2014.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.