• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii
    KRS 0000205813

Misja
- gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu wspomagania leczenia chorób nowotworowych,
- upowszechnianie wiedzy o chorobach nowotworowych i zagrożeniach je powodujących,
- wspieranie działalności na rzecz ułatwienia dostępności i podniesienia jakości onkologicznych świadczeń zdrowotnych

Prowadzone działania
-współorganizacja Ogólnopolskiej Onkologicznej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 50-lecia Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
- pomoc w zakupie stołu stereotaktycznego do mammotomicznej biopsji piersi typu MAMMOTEST PLUS/S dla pacjentów leczonych w Dolnośląskim Centrum Onkologii,
- współorganizacja III Dolnośląskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej dla Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.