• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomóż Sobie"
    KRS 0000206029

Celem naszego Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.
Pomysł utworzenia Stowarzyszenia zrodził się z braku dostrzegania potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pokonywanie trudności życia staje się lżejsze przy wsparciu i zrozumieniu osób znajdujących się z podobnej sytuacji. Dlatego Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez poznanie się i niesienie wzajemnej pomocy, wyrównywanie szans, eliminowanie barier, w aktywnym uczestnictwu w życiu społecznym.
Działania, które jako Stowarzyszenie podejmujemy, mają na celu podtrzymanie samodzielności osób niepełnosprawnych, ich aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Służą temu wspólne spotkania, imprezy, wyjazdy, festyny, jak również spotkania z innymi organizacjami, instytucjami, szkołami. Poprzez swoje działania staramy się także eliminować bariery społeczne, mentalne, uwrażliwiać na problemy osób niepełnosprawnych i na poszanowanie prawa do ich godnego i równego traktowania, ale nie na zasadzie izolacji tylko akceptacji i integracji społecznej, dlatego w Stowarzyszeniu jest miejsce dla każdego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.