• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Feniks"
    KRS 0000206064

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową skupiającą członków i wolontariuszy działających na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego szczególnie w zakresie:
- pomocy społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do osób starych i niepełnosprawnych,
- ochrony i promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji,
- zapobiegania marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych i starych,
- organizacji wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych i starych,
- działalności kulturalno-edukacyjnej, szczególnie na rzecz niepełnosprawnych dzieci, dorosłych i osób starych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.