• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła"
    KRS 0000206099

Misja:
Organizacja działa w zakresie swoich celów statutowych tj. prowadzi niepubliczną szkołę podstawową, organizuje kursy, imprezy edukacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych; prowadzi świetlicę szkolną, utrzymuje współpracę transgraniczną, działa ekologicznie.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie Małej Szkoły i Małego Przedszkola.
- Prowadzenie świetlicy szkolnej.
- Organizowanie kursów, warsztatów.
- Organizowanie "Festynu Rodzinnego".
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej,
- Działalność kulturalna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.