• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
    KRS 0000206191

Misja
Celem organizacji jest:
1.popularyzownie w społeczeństwie dokonań polskich artystów w dziedzinie kultury i sztuki
2.integrowanie działalności artystów i miłośników sztuk plastycznych na rzecz krzewienia sztuk pięknych
3.zapewnienie pomocy artystom w zakresie ochrony ich praw


Prowadzone działania
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
-popularyzacje działalności popularyzującej sztuki plastyczne m.in. poprzez wystawy, odczyty, kursy, seminaria, sypmozja
-tworzenie kolekcji dzieł sztuki
-prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych
Od dwóch lat organizacja realizuje projekt "Poznań-miasto sztuki w przestrzeni miasta". Projekt polega na zakupywaniu przez organizację prac plastycznych, które muszą być eksponowane w miejscu publicznym, celem popularyzacji sztuki, wzbogacania walorów turystycznych miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.