• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bezpieczne Miasto"
    KRS 0000206705

Misja
Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej. Inspirowanie i pobudzanie społeczeństwa do działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Współpraca i przekazywanie informacji na temat pracy organów powołanych do przeciwdziałania łamaniu prawa. Organizowanie działalności dobroczynnej na rzecz osób poszkodowanych w wyniku działań przestępczych, pożarów i innych klęsk żywiołowych oraz dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze środowisk dotkniętych patologią społeczną. Wspieranie finansowe organów, instytucji, organizacji zaangażowanych w zwalczanie i ograniczanie przestępczości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.