• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podwójny Uśmiech. Stowarzyszenie na rzecz Bliźniąt.
    KRS 0000206719

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
a) udzielanie wsparcia przyszłym i obecnym rodzicom bliźniąt;
b) szerzenie wiedzy na temat ciąż wielopłodowych i specyficznego wychowywania bliźniąt;
c) umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej maksymalnego obniżenia kosztów związanych z wychowywaniem bliźniąt;
d) wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier społecznych;
e) udział w konferencjach, zjazdach i badaniach naukowych dotyczących ciąż wielopłodowych i rozwoju bliźniąt.
f) działanie na rzecz bliźniąt niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji;

Prowadzone działania:
1) prowadzenie portalu internetowego będącego źródłem informacji, miejscem wymiany poglądów i narzędziem służącym nawiązywaniu kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata;
2) wspieranie chorych bliźniąt wymagających leczenia i rehabilitacji,
3) działalność dokumentacyjna i wydawnicza, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie publikacji dotyczących ciąży bliźniaczej i rozwoju bliźniąt oraz prowadzenie banku informacji o bliźniętach;
4) organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla rodzin z bliźniętami - ogólnopolskich zlotów rodzin bliźniaczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.