• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie SIEMACHA
    KRS 0000207304

Misja:
"Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad."

Wychowanie: placówki wsparcia dziennego dla dzieci (SIEMACHA Spot), domy dziecka (SIEMACHA Spot 24/7), placówki wakacyjne i formy mobilne (SIEMACHA Spot camp)

Sport: Akademia Sportu PROGRES, Centra Rozwoju Com Com Zone, Młodzieżowy Festiwal Sportu JULIADA

Terapia: Krakowski Instytut Psychoterapii

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.