• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wolontariuszy na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Serce - Sercu"
    KRS 0000207432

Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Serce-Sercu" w Ligowie zostało powołane w dniu 2 kwietnia 2004r.

Warto przeznaczyć 1% podatku na nasze Stowarzyszenie, ponieważ:
- organizujemy pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz poszkodowanym w wypadkach,
- pozyskujemy środki z różnych fundacji i funduszy, dzięki czemu realizujemy programy edukacyjne dla młodzieży i dorosłych,
- organizujemy rajdy rowerowe, imprezy integracyjne, wycieczki krajoznawcze, warsztaty plastyczne, językowe i rękodzielnicze,
- jesteśmy największym odbiorcą żywności w województwie mazowieckim, pozyskane artykuły z Banku Żywności w Warszawie rozdajemy w powiecie sierpeckim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.