• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
    KRS 0000207442

Głównym celem naszej działalności jest wszechstronna pomoc i wspieranie uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza w Niepołomicach. Doposażamy szkołę w pomoce dydaktyczne. Organizujemy dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, zapewniając im ciekawe formy spędzania wolnego czasu w czasie ferii i wakacji. Finansujemy nagrody dla uczestników różnorodnych konkursów organizowanych na terenie szkoły, gminy i powiatu. Działamy na rzecz środowiska lokalnego. Pozyskujemy środki finansowe (granty) i przeznaczamy je na działalność statutową Stowarzyszenia . Współpracujemy z instytucjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.