• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Archidiecezji Krakowskiej
    KRS 0000207658

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi działalność charytatywną w następującym zakresie:

I. Pomoc dla dzieci i rodzin
- Dom Matki i Dziecka
- Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
- Rodzinne Domy Dziecka
- Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt
- Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

II. Pomoc socjalna
- Punkt Socjalny
- Kuchnia św. Brata Alberta, ul. Dietla 48 w Krakowie
- Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c w Krakowie
- Mieszkania chronione

III. Pomoc dla osób chorych i starszych
- Stacje Opieki oferujące rehabilitację i pielęgnację
- Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze
- Turnusy rehabilitacyjne
- Domy stałego pobytu dla osób starszych
- Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych

IV. Pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
- Środowiskowe Domy Samopomocy
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Dom stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

V. Działalność edukacyjna
- Przedszkole im. Marii Montessori, Raciborowice
- Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.