• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy "Społem"
    KRS 0000207819

Klub jest kontynuatorem działalności założonego w 1927 r. RKS ”TUR” oraz jej kolejnych następców: KS ”ZWM”, KS ”ZRYW”, KS ”Spójnia”, KS ”Ogniwo” oraz KS ”Sparta”. Aktualnie w Klubie działają następujące sekcje sportowe: kolarstwo, łucznictwo, strzelectwo sportowe, kulturystyka, piłka siatkowa chłopców. Klub jest organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie jest nastawione na:
- upowszechnianie kultury fizycznej,
- szkolenie sportowe młodzieży i podnoszenie poziomu sportowego w sekcjach Klubu: kolarstwie, łucznictwie, strzelectwie sportowym, kulturystyce, piłce siatkowej chłopców,
- uczestniczenie w zgrupowaniach i zawodach sportowych (na obszarze całego kraju) oraz zawodach międzynarodowych,
- utrzymanie i podnoszenie poziomu sportowego,
- przygotowanie zawodników do udziału w zawodach rangi Mistrzostwa Polski i międzynarodowych., zdobycie miejsc medalowych i punktowanych,
- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
- propagowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.