• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tarnobrzeski Bank Żywności
    KRS 0000207936

Misja
-walka z marnotrawstwem żywności
-zmniejszenie obszarów niedożywienia na terenie regionu
-działanie na rzecz innych organizacji walczących z głodem
-budowanie wizerunku Banków Żywności

Prowadzone działania
-realizacja programu PEAD
-organizowanie zbiórek żywności w sklepach
-współpraca z samorządami gminnymi w walce z niedożywieniem i marnowaniem żywności

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.