• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu w Toruniu
    KRS 0000208099

Celem statutowym Stowarzyszenia jest utworzenie i prowadzenie Domu Lekarza Seniora.
Organizowanie różnych form opieki i pomocy dla lekarzy seniorów w ich miejscu zamieszkania.
Działania na rzecz niepełnosprawnych lekarzy.
Gromadzimy fundusze na:
- doplaty do rehabilitacji leczniczej seniorów lekarzy;
- zorganizowanie klubu lekarza seniora;
- doplaty do dziennych pobytów w domach opieki dla lekarzy seniorów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.