• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Harcerek
    KRS 0000208222

Misją Fundacji Harcerek jest działanie na rzecz aktywności i rozwoju indywidualnego dziewcząt i kobiet.

Fundacja upowszechnia wiedzę o odmienności potrzeb rozwojowych dziewcząt i możliwościach ich realizacji, promuje wśród młodzieży i wychowawców metodę skautową, harcerski system wartości oraz tradycje ruchu żeńskiego. Fundacja buduje więzi międzypokoleniowe harcerek, upowszechnia dorobek kulturowy i społeczny Organizacji Harcerek z okresu międzywojnia, dokumentuje pracę drużyn żeńskich od 1957 roku (reaktywowanych i nowo powstałych) oraz promuje inicjatywy Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek - WAGGGS.
Beneficjentkami działań Fundacji Harcerek są dziewczęta i kobiety akceptujące harcerski system wartości.
Prowadzimy stałe forum dyskusyjne "Mam prawo być sobą - dylematy wyboru", organizujemy spotkania literackie (o postawach kobiet na przykładzie bohaterek wybranych lektur), prowadzimy warsztaty edukacyjne z zakresu gender mainstreaming, opiekujemy się grobami harcerek (w tym grobami zabytkowymi na Powązkach), wspieramy inicjatywy innych organizacji zgodne z naszymi celami. Fundacja ma własną domenę internetową harcerki.org.pl, która jest systematycznie aktualizowana. W przygotowaniu nowy portal internetowy "Kobiety-Polki-Harcerki", który będzie zawierał notki biograficzne - termin uruchomienia - jesień 2014.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.