• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bez Pardonu
    KRS 0000208270

Stowarzyszenie prowadzi działalność głównie na rzecz mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Główne obszary naszej działalności, to:

Karate - prowadzimy stałe sekcje o charakterze rekreacyjnym adresowane do osób w różnym wieku.
Samoobrona - organizujemy doraźne kursy samoobrony, które uczą, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak nie stać się ofiarą napadu.

S.O.S. to największy program naszego stowarzyszenia.

S.O.S. to inaczej Straż Obywatelsko - Sąsiedzka. W ramach tego programu wolontariusze patrolują miasto i interweniują w przypadku naruszania porządku publicznego, względnie informują straż miejską lub policję.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.