• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Chorych na Astmę i Choroby Płuc
    KRS 0000208284

Misja
Celem działań organizacji jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie dzieci chorych na schorzenia płuc, w szczególności astmę oskrzelową. Ponadto edukacja rodziców na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych skutków przewlekłej choroby. Stowarzyszenie podejmuje uzupełniające działania medyczne w tym zakresie.

Prowadzone działania
"Swobodny oddech" - obozy zdrowotne z programem specjalistycznym dla dzieci i młodzieży chorych na przewlekłe choroby płuc - zasięg lokalny.
"Lepiej i więcej" - szkolenia, wykłady dla rodziców z w/w środowisk.
"Poznać astmę" - badania naukowe dotyczące psychologii astmy oskrzelowej (psychologowie i lekarze).
Organizacja podjęła starania o rozszerzenie programu "Swobodny oddech" na zasięg wojewódzki lub krajowy.
Stowarzyszenie współorganizuje bezpłatnie akcje badań spirometrycznych w środowisku powiatu żywieckiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.