• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej
    KRS 0000208399

Misja
Integracja społeczności lokalnej.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi i okolicznych terenów.

Prowadzone działania
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej.
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.