• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000208517

Misja
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym społecznie, by mogły godnie uczestniczyć w życiu społecznym.
2. Propagowanie wizerunku człowieka niepełnosprawnego, jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa.
3. Wspieranie i edukacja rodziców osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.
4. Propagowanie i organizowanie nowych form kształcenia i rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Organizowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.