• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Przyrody "IWA"
    KRS 0000208823

Misja
- Podnoszenie świadomości przyrodniczej w społeczeństwie.
- Nauka, edukacja i oświata ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Działania na rzecz ochrony flory i fauny.
- Działalność charytatywna na rzecz dzieci.

Prowadzone działania
"Poznajmy osobliwości przyrodnicze naszego regionu"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.