• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
    KRS 0000208835

Misja
Opracowane programy działania Fundacji, dzięki ofiarności naszych darczyńców, będą mogły przyjąć realne kształty i znacząco przyspieszyć osiągnięcie fundamentalnego celu Ruchu, jakim jest uchwalenie przez Sejm RP większościowej ordynacji opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach posłów do Sejmu.

Prowadzone działania
Programy Fundacji im. J. Madisona
1. Sfera edukacyjno - oświatowa, opiera się na następujących Programach:
Program "JOW na lekcji WOS";
- lekcje edukacyjne o JOW w gimnazjach i liceach;
Program "Student a JOW";
- panele edukacyjno-dyskusyjne w środowisku akademickim,
Program "Kaganek Oświaty - JOW";
- prelekcje i dyskusje w różnych środowiskach.
Program "Kluby Madisona";
- stałe miejsca dyskusyjne, (wybrane puby, kawiarnie etc.) o stałych porach.
2. Sfera informacyjno - wydawnicza, opiera się na następujących Programach:
Program "Propaganda JOW";
- opracowanie i kolportaż materiałów propagandowo- informacyjnych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
Program "Debata o JOW"
- organizacje spotkań, konferencji, dyskusji, debat, sesji, wywiadów itp.
3. Sfera badań społecznych, opiera się na następujących Programach:
Program "Przed referendum o JOW ?" (Czy już referendum ?);
- badanie opinii publicznej w aspekcie wiedzy o JOW;
Program "Poseł a JOW";
- badanie wiedzy o JOW wśród posłów i senatorów.
4. Sfera legislacyjna i prac naukowych, opiera się na następujących Programach:
Program "Ordynacja JOW";
- współudział w udoskonalaniu projektu ordynacji wyborczej do Sejmu RP opartej na JOW.
Program "Magister a JOW";
- konkurs prac magisterskich o JOW.
Program "Doktor a JOW";
- wspieranie i publikacja rozpraw doktorskich o JOW.
oraz
Program "Media";
- wspieranie / sponsorowanie, organizacja, aktywne uczestnictwo itp. znaczących wydarzeń medialnych, oraz inspirowanie środowisk opiniotwórczych;
Program "woJOWnik";
- wspieranie / sponsorowanie, organizacja, aktywne uczestnictwo itp. w inicjatywach Ruchu Obywatelskim na rzecz JOW.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.