• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Krok Po Kroku"
    KRS 0000208978

Misja
Stowarzyszenie "Krok po Kroku" jest niezależną organizacją typu non-profit powołaną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, zespół specjalistów (lekarze, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści) oraz wolontariusze. Stowarzyszenie organizuje całościowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w celu stworzenia im warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Zapewnia kompleksową, wszechstronną, systematyczną opiekę poprzez zorganizowane formy działania wykorzystując zgromadzone środki. Działania te prowadzone są w oparciu o pomoc osób zaangażowanych na rzecz niepełnosprawnych. Osoby te dążą do tego, aby życie osób niepełnosprawnych pozbawione było kłopotów, trudności i trosk wynikających z niesprawności a w ich miejsce zagościła radość i poczucie własnej wartości. Działania te zmierzają do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa a także do kształtowania właściwych wzajemnych postaw.

Prowadzone działania
W latach 2005/2006 w wynajętym lokalu o powierzchni 150m2 przeprowadziliśmy samodzielnie (członkowie stowarzyszenia i wolontariusze oraz przy pomocy osób życzliwych) prace remontowo - adaptacyjne naszej placówki rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży.
Wykonaliśmy prace malarskie,wodno-kanalizacyjne,wydzielenie pomieszczeń na sale: terapeutyczną, fizjoterapię, pomieszczenie socjalne. Ułożenie podłóg (podłogi drewniane w 2 salach do ćwiczeń, wykładzina zmywalna w sali do fizykoterapii, panele laminowane w gabinetach i gres w holu i na korytarzu, wykafelkowanie łazienek (dla niepełnosprawnych i personelu),wymiana centralnego ogrzewania, zabezpieczenie okien kratami a lokalu systemem alarmowym, zainstalowanie żaluzji pionowych

Pomieszczenia wyposażono: w instalacje sanitarną, meble biurowe i sprzęt rehabilitacyjny.
Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny przekazała Stowarzyszeniu Gmina Miasta Gdańska

A W TYM CZASIE NASZE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE UCZESTNICZYŁY:

- kwiecień 2005 - w ramach współpracy ze Społeczną Szkołą Podstawową i Gimnazjum nr1 w Gdańsku zorganizowaliśmy im 2-tygodniowy wyjazd integracyjny do Danii
- lipiec 2005 - odbył się Festyn Integracyjnego NASZ PIERWSZY ROCZEK z udziałem dzieci niepełnosprawnych i zdrowych (wystąpił m.in. Kabaret Stara Wozownia, zespół Cebulki)
- listopad 2005 - w ramach dotacji Urzędu Miasta Gdańska na zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przeprowadziliśmy konkurs literacko-plastyczny
- maj 2006 - kolejny raz w ramach współpracy ze Społeczną Szkołą Podstawową i Gimnazjum nr 1 w Gdańsku dzieci niepełnosprawne wyjeżdżają do Danii
- maj 2006r. - wraz z Fundacją Mam Marzenie jesteśmy partnerem w organizowanych przez studentów Politechniki Gdańskiej JUVENALIACH
- czerwiec - październik 2006 realizujemy Projekt MOPS utworzenia kompleksowego punktu informacyjnego "Drogowskaz" dla osób niepełnosprawnych
- październik 2006r.- "Przytul się do pieska" to spotkanie integracyjne rodziców i dzieci niepełnosprawnych z psimi terapeutami - Projekt przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólna Ścieżka Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- grudzień 2006 - "Choinka" spotkanie dzieci niepełnosprawnych, zdrowych i wolontariuszy zabawa i wspólne ubieranie choinki własnoręcznie zrobionymi ozdobami

Stowarzyszenie powołało i od stycznia 2007 prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczący usługi realizujące cele Stowarzyszenia.

Obecnie główne nasze działanie to zdobycie środków finansowych aby w przygotowanej przez nas placówce jak najwięcej niepełnosprawnych dzieci znalazło pomoc i fachową opiekę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.