• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja - Psychoterapeutyczna Rehabilitacja Dzieci Chorych Onkologicznie
    KRS 0000209091

Fundacja wspiera psychoterapeutyczną rehabilitację dzieci chorych onkologicznie. Jej głównym celem jest organizowanie i prowadzenie, samodzielnie lub we współpracy z podobnymi organizacjami polskimi i zagranicznymi, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży dotkniętych chorobami nowotworowymi i ich następstwami poprzez stosowanie metod oddziaływania wychowawczego i psychologicznego, indywidualnie a zwłaszcza w grupach uczestniczących w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych poza zakładami pomocy medycznej, które ułatwiają powrót lub włączenie się osób dotkniętych chorobą do normalnego życia.

Dodatkowo fundacja kładzie nacisk na wzmocnienie fizyczne i psychiczne ofiar choroby aby uskutecznić możliwości przezwyciężenia choroby jak również niwelować jej następstwa poprzez przywracanie właściwych dla wieku pacjentów wzorców zachowań i odbudowy struktury fizyczno-psychicznej, które zostały zaburzone przebiegiem choroby bądź jej leczenia.

Bardzo prosimy o przekazanie nam swojego 1% podatku. Nie pozostajemy obojętnymi wobec cierpienia Dzieci. Stwórzmy wspólnie lepsze warunki dla ich szybszego powrotu do normalności. Nawet jeden grosz może zdziałać wiele!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.