• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty
    KRS 0000209201

Misja
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której sami nie mogą przezwyciężyć z powodu wielodzietności, niepełności rodziny, brakiem możliwości zatrudnienia - bezrobociem, niepełnosprawnością, sieroctwem, bezdomnością, narkomianią, alkoholizmem, ubóstwem, klęską żywiołową.

Prowadzone działania
Punkt poradnictwa w zakresie prawa, pedagogiki, psychologii dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Realizowanie programu w zakresie dożywiania najuboższych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.