• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacja - Rozwój - Środowisko
    KRS 0000209264

Prowadzone działania
Rok 2004:
1.Organizacja w czerwcu 2004 tygodniowego pobytu uczniów i nauczycieli ze szkoły Noble and Greenough School, USA w Bolechowicach.
2.Realizacja projektu „Promocja polskich doświadczeń związanych z decentralizacją w krajach Azji Centralnej" z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
4.W grudniu 2004 dzięki wsparci finansowemu Małopolskiego Kuratorium Oświaty, zorganizowaliśmy imprezę sportową dla dzieci "Jesienny dzień sportu w Bolechowicach".

Rok 2005:
1.Realizacja projektu sportowego „Tenis stołowy w Bolechowicach” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,
2.Realizacja projektu upowszechniania kultury „Bolechowice w fotografii” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie ,
3.Realizacja projektu edukacyjno-sportowego „American football-why not” dofinansowanego przez Fundację NIDA ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
4.Realizacja projektu edukacyjnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej Bolechowicach” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).
5.Dofinansowanie startu uczniów Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w konkursie Kangur Matematyczny.
6.Zorganizowanie lekcji szachów w Szkole Podstawowej w Bolechowicach.

Rok 2007:
1.Realizacja projektu sportowego „Tenis stołowy w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
2.Realizacja projektu edukacyjnego i upowszechniania kultury „W kuźni talentów - twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.

Rok 2008:
1. Realizacja projektu „Tenis stołowy w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
2. Realizacja projektu „Koszykówka w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
3. Realizacja projektu „Najciekawsze miejsca w naszej Gminie - gra planszowa.” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
4. Realizacja projektu „Ceramika w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
5. Realizacja projektu „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Zakup sprzętu.” sfinansowanego w całości ze środków własnych.
6. Realizacja projektów z własnych środków Fundacji: Zajęcia pozalekcyjne w szkole w Bolechowicach: koła turystycznego, koła ekologicznego.
7. Dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów szkoły w Bolechowicach.

Rok 2009:
1. Realizacja projektu "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH - FESTIWAL NAUKI"dofinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2. Realizacja projektu pt: ”The Zabierzów Bugle czyli lokalne wiadomości po angielsku’ dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu English Teaching
3. Realizacja projektu „Młodzieżowe koło dziennikarskie” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów
4. Organizacja ferii zimowych:
- „Na sportowo i wesoło” w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie
- Jak zdrowo i wesoło spędzić czas wolny. Ferie na sportowo w Gimnazjum w Zabierzowie” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów
5. Realizacja projektów z własnych środków Fundacji: Zajęcia pozalekcyjne w szkole w Bolechowicach: koło turystyczne, koło ekologiczne, koła j. angielskiego, koło ceramiczne, koszykówka, szachy
6. Dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów szkoły w Bolechowicach

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.