• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"
    KRS 0000209533

Stowarzyszenie prowadzi przede wszystkim działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Od 2005 r. prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Grochowskiej 309/317b w Warszawie, do której uczęszczają dzieci w wieku 6-13 lat z rejonu Kamionka i Grochowa. Naszym podopiecznym oferujemy pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych, zajęcia spcjoterapeutyczne i terapeutyczne, a także w miarę możliwości finansowych różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania (np. plastyczne, teatralne, sportowe, taneczne) oraz specjalistyczną pomoc reedukatora i logopedy. Co roku organizujemy dla dzieci uczęszczających do naszej świetlicy letni obóz socjoterapeutyczny. Staramy się też ściśle współpracować z rodzicami podopiecznych i wspierać ich w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Organizujemy również warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Pragi Południe. W 2009 r. zrealizowaliśmy projekt "Filmy dokumentalne o dawnym rzemiośle", w 2010 r. rozpoczynamy projekt "Teatr przychodzi na Pragę, Praga idzie do teatru".

W obszarze naszych zainteresowań znajdują się także grupy mniejszościowe, szczególnie społeczność romska, stosunkowo liczna w dzielnicy Praga Południe, na terenie której działamy. Od początku istnienia naszej świetlicy uczęszczają do niej również dzieci romskie. W ubiegłych latach organizowaliśmy też m.in. indywidualne korepetycje dla dzieci romskich prowadzone przez wolontariuszy oraz artystyczne warsztaty polsko-romskie.

Jednym z naszych celów statutowych jest promocja i organizacja wolontariatu. Organizujemy programy stażu i wolontariatu studenckiego w świetlicy, angażujemy też wolontariuszy w inne działania Stowarzyszenia. Do tej pory współpracowało z nami ponad 100 wolontariuszy! Staramy się dać im możliwość zdobycia nowych doświadczeń w pracy z dziećmi, wspieramy i szkolimy, organizując warsztaty, superwizje i spotkania konsultacyjne.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że najskuteczniejsze są działania interdyscyplinarne, dlatego też współracujemy z wieloma instytucjami na Pradze Południe. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe, Szkołą Podstawową Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej oraz z Centrum Terapeutycznym Szkoły WYższej Psychologii Społecznej.

Chcemy się rozwijać i poszerzać naszą działalność, dlatego wynajęliśmy ponad 150-metrowy lokal przy ul. Chrzanowskiego 13 w Warszawie, w którym planujemy uruchomić nową świetlicę, klub dla młodzieży gimnazjalnej oraz poradnię rodzinną i młodzieżową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.