• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Radomiu
    KRS 0000209974

Prowadzone działania w ramach nieodpłatnej działalności statutowej:
1. Wspomaganie rozwoju bazy materialnej lecznictwa i ratownictwa medycznego.
2. Zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej i sprzętu medycznego dla placówek lecznictwa.
3. Finansowanie modernizacji i remontów obiektów lecznictwa.
4. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażanie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.