• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nazaret Świetlica dla Dzieci im. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego
    KRS 0000210134

Misja
Świetlica "Nazaret" powstała z myślą o osobach potrzebujących z terenu Nowego Miasta Lubawskiego, z głównym naciskiem na pomoc najmłodszym. Wydawane są posiłki dla osób dorosłych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Dzieci, będące pod opieką wychowawców, również otrzymują dwa posiłki oraz pomoc w nauce. Wychowawcy organizują dzieciom czas, którego często nie są w stanie wypełnić rodzice.

Prowadzone działania
Prowadzenie świetlicy dla dzieci.
Świetlica działając w najbliższym środowisku lokalnym dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia:
a) wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
b) zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze
c) współpracuje ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.