• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi
    KRS 0000210221

Misja:
- Stwarzanie warunków sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi
- rozwijanie zorganizowanych i indywidualnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych
- wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych
- wspieranie rodziców poprzez organizację opieki dla osób niepełnosprawnych
- stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości poznania nowego otoczenia, środowiska, krajobrazu wynikającego z położenia geograficznego miejscowości, w której odbywają się turnusy.

Prowadzone działania:
- organizujemy turnusy rehabilitacyjne
- realizujemy program "Opieki" domowej
- organizujemy imprezy okolicznościowe
- lobbing na rzecz osób niepełnosprawnych
- rehabilitacja osoby niepełnosprawnej w domu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.