• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracyjne "Rodzina"
    KRS 0000210227

Celem stowarzyszenia jest przyjście z pomocą i otoczenie szczególną troską osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz członków rodzin dysfunkcyjnych, dzieci wiejskich, dzieci samotnych, odrzuconych, skrzywdzonych, i wykorzystywanych przez najbliższych, sierot naturalnych i społecznych, dzieci zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i prostytucją.
Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez organizowanie:
a) wypoczynku w czasie przerw nauki szkolnej;
b) wyjazdów rekreacyjnych do ciekawych kulturowo miejsc;
c) trzydniowych spotkań w okresie całego roku;
d) imprez sportowych i rozrywkowych;
e) okolicznościowych domowych odwiedzin;
f) pomocy rehabilitacyjnej;
Organizowanie spotkań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, poświęconych min.:
g) odkrywaniu prawdy o sobie, uświadomienie sobie poczucia własnej wartości
i godności, nauka zasad życia w społeczeństwie, świat ludzkich uczuć;
h) poczucie winy, a poczucie krzywdy;
i) problemy zagrożeń: alkohol, przemoc, narkotyki, seks, subkultury młodzieżowe;
j) problemom dojrzewania psychicznego, fizycznego, biologicznego;
k) dorastanie do dojrzałej miłości;
l) używki, a wolność.
Organizowanie edukacji dzieci przedszkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
Stowarzyszenie może zajmować się działalnością edukacyjno - oświatowo - sportową.
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez gromadzenie środków finansowych ze składek członkowskich, dotacji oraz odpisów 1% podatku na OPP.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.