• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
    KRS 0000210587

Misja
Organizacja za cel stawia sobie działanie w takich dziedzinach jak:
1. Zwalczanie bezrobocia
2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia wśród mieszkańców Środy Śląskiej.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji.


Prowadzone działania
Aktualnie organizacja uczestniczy w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Prowadzona jest profilaktyka stomatologiczna dla mieszkańców Środy Śląskiej.
Organizacja jest w trakcie uruchamiania programu dotyczącego finansowania stypendiów dla zdolnej i potrzebującej młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.