• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dobrodzień Potrzebującym"
    KRS 0000210880

Misja
1. Pomoc charytatywna dla mieszkańców z terenu Gminy Dodrodzień.
2. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania bezradności, marginalizacji, wykluczeniu społecznemu.
3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji.
4. Wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, edukacji,oświaty,ekologii, kultury fizycznej i sportu.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Dobrodzień Potrzebującym" pomaga zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom. Współpracuje z Domem Samotnej Matki w Głubczycach, Opolu.Udziela pomocy rzeczowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy poprzez rozdawanie paczek żywnościowych, mebli, ubrań.Udziela pomocy placówkom oswiatowym poprzez zakup sprzętu, takze fundowanie stypendiów naukowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.