• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
    KRS 0000210978

Misja
- Świadczenie pomocy prawnej, materialnej i społecznej dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich rodzin,
- reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych, NFZ w sprawach świadczeń zdrowotnych,
- dbanie o jakość leczenia cukrzycy wśród dzieci i młodzieży, aby spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty leczenia chorego nie przekraczały możliwości finansowych rodziny,
- świadczenie pomocy w pozyskiwaniu leków, sprzętu medycznego dla członków Stowarzyszenia,
- organizowanie różnych form rehabilitacji, leczenia i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych i ich rodzin, a także informacyjnej o cukrzycy jako chorobie cywilizacyjnej oraz o problemach ludzi chorych na cukrzycę insulinozależną.

Prowadzone działania
Członkowie Stowarzyszenia to ok 100 osób - główne rodzice i opiekunowie dzieci chorych. Co dwa miesiące organizujemy szkolenia edukacyjne i reedukacyjne dla chorych i ich rodzin. Prowadzone są one przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyczki, psychologów, prawników, przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz produkujących sprzęt diagnostyczny dla chorych. Zaopatrujemy chorych w glukometry, nakłuwacze, igły do penów i nakłuwaczy. Co roku podczas wakacji organizujemy turnusy rehabilitacyjne, które dla chorych dzieci i młodzieży są często jedyną formą letniego wypoczynku(ze względu na specyfikę choroby - opieka lekarska, oraz wysokie koszty - staramy się zdobywać środki na pokrycie przynajmniej części kosztów).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.